“Aprites ekonomika” Rīgas un Tartu atkritumu apsaimniekošanā (CERITA)

• Mērķis: pārveidot atkritumu apsaimniekošanas praksi, izmantojot “aprites ekonomikas” pieeju, analizēt atkritumu sastāvu, enerģijas patēriņu un izvērtēt atjaunojamās enerģijas ražošanas potenciālu atkritumu apsaimniekošanas objektos Rīgā un Tartu. Vienlaikus projekta mērķis ir arī veicināt sabiedrības izpratni un izglītošanu par aprites ekonomiku un ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas praksi, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību starp iesaistītajām valstīm.

  • Projekta ilgums – 1 gads
  • Projekta partneri: Latvija, Lietuva, Igaunija un Nīderlande, tostarp organizācijas – Hydrogen Architects BV (HYARCH), SIA Getlini EKO(GETLINI), Ekotikslai UAB, Latvijas Ūdeņraža Asociācija (H2LV), SIA ERNST&YOUNG BALTIC (E&Y) un Tartu pilsēta
  • Projekta kopējais budžets – 1 477 777 eiro
  • Finansējuma avots – ES Eiropas Reģionālās Attīsttības Fonda programma.

Projekta ietvaros gada garumā tiks analizēts atkritumu sastāvs, enerģijas patēriņš, meklējot risinājumus, tostarp ūdeņraža un tā atvasinājumu izmantošanai atkritumu apsaimniekošanas efektivitātes celšanai, mazinot ietekmi uz klimatu. Identificētajiem risinājumiem tiks veikta biznesa modeļa analīze un gatavots investīciju plāns. Projektam ir potenciāls būtiski ietekmēt atkritumu apsaimniekošanas praksi reģionā un ārpus tā.