Baltijas jūras reģiona Ūdeņraža tīkls (BaSeH2)

Mērķis: Ar starptautisku un starpnozaru platformas – sadarbības tīkla palīdzību veicināt Baltijas jūras reģiona energosistēmas neatkarību, palielināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu, veicinot neatkarīgas, drošas un zemas oglekļa emisijas enerģijas sistēmas izveidi, kas aptver ražošanu, sadali, uzglabāšanu un izmantošanu (galapatēriņu)

  • Projekta īstenošanas periods: 09.2023 – 31.08.2025
  • Partneri: 8 partneri no 8 valstīm, Zviedrija – Hydrogen Sweden, Latvija – Latvijas Ūdeņraža asociācija, Polija – Nexus consultants sp.z o.o, Somija – r.y., Igaunija – Estonian Association of Hydrogen Technologies, Lietuva – Lietuvas ūdeņraža asociācija, Dānija – Brintbranchen un Ukraina – Ukrainas Ūdeņraža asociācija
  • Finansējuma avots – Zviedrijas Institūta Baltijas jūras valstu programma
  • Projekta kopējais budžets – 1 000 000 SEK
  • Galvenās aktivitātes – starpnozaru sanāksmes/semināri, sadarbības tīkla veidošana, veidojot starpnozaru sadarbību, stratēģiju un politikas izstrādi BJR valstu energosistēmu transformācijai

Ūdeņradis kā enerģijas uzglabāšanas un sadales līdzeklis nodrošina trūkstošo daļu pašreizējās atjaunojamās enerģijas sistēmās: tas padara atjaunojamās enerģijas sistēmas uzticamākas, drošākas un atstāj mazāku ietekmi uz vidi, kā arī var nodrošināt enerģētisko autonomiju reģionā. Turklāt ūdeņraža procesā iegūto skābekli var izmantot, lai atdzīvinātu Baltijas jūru, mazinot klimata iznīcīnāšanu.

Atjaunojamās enerģijas ražošanas, sadales un uzglabāšanas jomas dalībnieki apspriedīs iespējas un veidus, kā izmantot sadarbības mehānismus, piemēram, pārrobežu sadarbību un kopīgas atbalsta shēmas, projektus, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu attīstību. Projekts savienos dažādus dalībniekus, kas kopā var nodrošināt liela mēroga sistēmas, kas nepieciešamas energosistēmu mēroga palielināšanai, kā arī dos iespēju apspriest un ieviest jauninājumus un veicinošus tirgus noteikumus, lai novērstu šķēršļus efektīvai ūdeņraža infrastruktūras attīstībai. Tiks attīstīta un izplatīta paraugprakse par atjaunojamo energoresursu integrāciju būvniecības, rūpniecības, centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas sektoros. Partnerorganizācijas, sadarbojoties projekta ietvaros spēs pilnveidot savas nacionālās stratēģijas, kā arī palielināt savu ietekmi uz enerģētikas nozaru pārveidi.

Vienlaikus viens no mērķiem ir izveidot pamatu “zaļās pārejas” zināšanu centram Polijā, kas vienlaikus palīdzētu Ukrainai piekļūt ekspertiem un zināšanām, kas nepieciešamas Ukrainas enerģētikas sistēmas atjaunošanai pēc kara . Polijas dienvidaustrumos plānots veidot “Ūdeņraža ieleju”. Nākotnē gūto mācību rezultātā to būtu iespējams pārcelt uz citiem ģeogrāfiskajiem reģioniem.