Latvijas Ūdeņraža asociācijas partneri

Aberdīnas pilsēta

Ballard Power Systems Europe

Eko Getliņi

Element Energy Limited

Hamburgas pilsēta

Hydrogen Europe

Hydrogen Sweden

AS “Latvijas dzelzceļš

Latvijas Universitātes
Cietvielu fizikas institūts

Latvijas Zinātņu akadēmija

Liepājas pilsēta

MRK Serviss

Nel Hydrogen

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme

Rīgas pilsēta

Roland Berger GmbH

Satiksmes ministrija, Latvijas Republika

Solaris Bus & Coach

Tallinna Linnatranspordi

Tallinas pilsēta

Toyota Baltic

Toyota Europe

Valmieras pilsēta

Van Hool

Vācijas Ūdeņraža un kurināmā elementu asociācija